ASIAKKAAT

Yli 25 vuoden kokemuksella nopeaa ja vaivatonta IT-tukipalvelua kaiken kokoisille yrityksille ja järjestöille jotka haluavat ulkoistaa IT-tukensa. Zimios on auttanut asiakkaitaan monin tavoin hyödyntämään informaatiota tehokkaammin liike- ja järjestötoiminnassaan. Meidän asiakastyytyväisyys on 98%:nen, kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta!

 

Alla joitakin asiakkaitamme:

 
Abilis

Abilis-säätiö

Abilis-säätiö on suomalainen toimija, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisten ihmisten omaa toimintaa. Projektirahoituksen avulla säätiö tukee vammaisten ihmisten kouluttautumista, työllistymistä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Sunnittelemalla ja toteuttamalla projekteja kehitysmaiden vammaiset voimaantuvat ja ovat toiminnan varsinaisia hyödynsaajia. Abilis -säätiön päärahoittaja on Suomen ulkoasiainministeriö.
Kios

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS on yhdentoista suomalaisen ihmisoikeus- ja kehityskysymysten parissa työskentelevän järjestön yhteenliittymä, joka perustettiin vuonna 1998 rahoittamaan ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita kehitysmaissa. KIOS rahoittaa kehitysmaiden ihmisoikeushankkeita ja on siten suora tukikanava hankkeille, jotka edistävät kehitysmaiden ihmisoikeuksien toteutumista ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ihmisoikeustietämystä.
Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy

Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy

Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy on vuonna 1992 perustettu suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut maisema- ja ympäristösuunnitteluun. Työtehtäviin kuuluvat mm. laaja-alaiset maisema-suunnitelmat ja maisemanhoitosuunnitelmat, kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät maisema-suunnitelmat ja -selvitykset, puistosuunnitelmat, pihasuunnitelmat, liikenneympäristösuunnitelmat sekä ulkoalueiden perusparannus- ja kunnostussuunnitelmat.
Nordia

Nordia Management Oy

Nordia Management Oy on palvelusektorille erikoistunut pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Nordia tarjoaa tekemillään pääomasijoituksilla yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Pääomia voidaan käyttää laajentumisinvestointeihin, yritysten omistusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä kasvuhakuisen alkavan yrityksen rahoittamiseen. Nordia toimii valtakunnallisesti ja sillä on toimipaikat ovat Helsingissä ja Jyväskylässä. Nordia hallinnoi tällä hetkellä Matkailunkehitys Nordia Oy -nimistä, pääasiassa matkailualalle erikoistunutta palvelualan pääomarahastoa.
Pakolaisneuvonta

Pakolaisneuvonta ry

Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka on toiminut yli 20 vuotta asiantuntijana pakolais- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista neuvontaa turvapaikanhakijoille ja muille ulkomaalaisille sekä avustaa turvapaikkaprosessissa. Pakolaisneuvonta tarjoaa myös koulutusta mm. ulkomaalais- ja pakolaisoikeudesta sekä tekee vaikuttamistyötä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten aseman parantamiseksi Suomessa.
Siemenpuu

Siemenpuu - kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö

Siemenpuu on suomalaisten ympäristö- ja kehitysjärjestöjen perustama säätiö. Se rahoittaa kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen paikallisesti suunnittelemia ja toteuttamia hankkeita, joissa torjutaan ympäristöuhkia ja edistetään luonnonvarojen kestävää ja oikeudenmukaista käyttöä.
Suomen Yk-liitto

Suomen Yk-liitto

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.
Taksvärkki

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, joka edistää hankkeillaan kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia sekä kannustaa suomalaista nuorisoa maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen tekemällä kansainvälisyyskasvatusta.
Vammaiskumppanuus

Vammaiskumppanuus

Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry on kuuden suomalaisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. FIDIDAssa Etelän ja Pohjoisen vammaiset tekevät yhteistyötä vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Kolmivuotiskaudella 2010-12 ulkoministeriön rahoituksella toteutettava Vammaiskumppanuusohjelma kokoaa yhteen jäsenjärjestöjen toteuttaman kehitysyhteistyön sekä FIDIDAn kehityspoliittisen ja vammaispoliittisen työn.